Wie zijn wij

De Dorpsraad Glanerbrug is een stichting die zich richt op de ruimtelijke ordening, de leefbaarheid, het woonklimaat en het welzijn in het dorp Glanerbrug. 
De Stichting Dorpsraad Glanerbrug wordt gerund door vrijwilligers.
De Dorpsraad wordt erkend door de Gemeente Enschede en heeft de zogenaamde A (+advies) -status voor wijkraden. Middels openbare vergaderingen in het Meijershoes op het Bultserve, contact met de bewoners en organisaties, deze website en email houdt de Dorpsraad contact met de mensen die in Glanerbrug wonen, werken en leven. Op deze wijze krijgt de 'raad' de benodigde informatie om aan haar doelstelling inhoud te geven.