Laatste Nieuws

De Dorpsraad Glanerbrug dient algemeen belang van het dorp

Renate Spek, Theo de Boer, Bart Klatt, Theo Noordman, Jan Willem Tierates, Cor Roskam en Bas Meijer hebben eind vorig jaar te kennen gegeven te willen stoppen als lid van de Dorpsraad Glanerbrug.
Ze werden lid om iets voor hun straat, buurt of het dorp te betekenen. Of om als nieuwe inwoners het grensdorp beter te leren kennen. Allemaal kijken ze met veel plezier terug op de tijd dat ze deel uit maakten van de DrG.
Op de vraag hoe ze het werken in de dorpsraad hebben ervaren antwoordt Bart Klatt “Als zeer nuttig voor het algemeen belang van het dorp”. Als een tijd waarin de DrG partijen, instanties, ambtenaren en buurten in de positieve zin bij elkaar en tot elkaar heeft gebracht. Een tijd waarin een koppeling is gemaakt tussen burgers, gemeentelijke instanties, woningcorporaties, met een optimalisering van communicatie en samenwerking”.

Lees meer: De Dorpsraad Glanerbrug dient algemeen belang van het dorp

Instanties slaan handen ineen tegen drugsoverlast

Eind vorig jaar sloegen verschillende instanties de handen ineen om drugsoverlast op en rond de stations de Eschmarke en Glanerbrug harder aan te pakken. De gemeente Enschede, de Nederlandse en Duitse politie, de vervoerders Deutsche Bahn en Keolís/Blauwnet, OV-Oost, ProRail, NS en de Vereniging Euregio Bedrijvenpark werken op dit moment aan een convenant waarin de afspraken tussen de betrokkenen worden vastgelegd. Dat neemt niet weg dat een aantal maatregelen al in werking zijn gezet.

Er zijn inmiddels extra camera's geplaatst op de treinstations en er worden periodiek verscherpte controles uitgevoerd onder treinreizigers. Ook kondigde Onno van Veldhuizen vanuit zijn bevoegdheid als burgemeester een aanpassing op de APV aan.

Vanaf 1 januari geldt in delen van Glanerbrug een verbod op het gebruik van drugs in de openbare ruimte, Bij station Eschmarke gaat het alleen om de directe omgeving. In Glanerbrug zijn behalve het station ook sportpark 't Bultserve, omgeving Bentstraat - Kerkstraat, Schoolstraat - Dirk Hartogstraat -Tolstraat en de omgeving van sporthal De Brug aangewezen als verboden gebieden. Een dergelijke maatregel mag alleen worden toegepast als de huidige maatregelen niet voldoende zijn. Wie in de

bovengenoemde gebieden drugs gebruikt of aanstalten daartoe maakt kan worden aangehouden en krijgt een boete. Bij herhaaldelijke overtredingen mag de burgemeester ook gebiedsverboden opleggen.

Veel Glanerbrugse thema’s op stadsdeelcommissie Oost

Vorige week dinsdag vergaderde de stadsdeelcommissie Oost in het Ariënshuis van Liberein in Glanerbrug. Met relatief gezien veel Glanerbrugse thema’s op de agenda: wateroverlast in de Tolstraat, de visie kernwinkelgebied Glanerbrug, het participatieplan Gronausestraat en de nieuwe brandweerkazerne op de hoek van de Gronausestraat en de Heidevlinder. Omdat de leden van de stadsdeelcommissie de stukken niet op tijd binnen hadden en zich dus niet voldoende konden inlezen werd dit laatste punt van de agenda uitgesteld naar de vergadering van 5 maart. Op pagina 1 leest u het verhaal over de Gronausestraat, blijft over het verslag van de wateroverlast in de Tolstraat en de visie kernwinkelgebied van de dorpsraad Glanerbrug.

Lees meer: Veel Glanerbrugse thema’s op stadsdeelcommissie Oost